Generalforsamling 2024

Aarhus Shinkyokushin Karate afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19:00–21:00 hos Claus Jensen, Jerichausgade 10 C, 8000 Aarhus C. Tilmelding er ikke nødvendig.

Dagsorden iht. vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Drøftelse af drift og budget for det igangværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen og af suppleant(er) til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2024. Forslagsstillers navn skal fremgå tydeligt af forslaget.

Før generalforsamlingen træner vi én time fra 17:30 til 18:30. Ifm. generalforsamling serveret foreningen et let måltid.


Aarhus Shinkyokushin Karate træner i lyse lokaler på Folkestedet — ved siden af Godsbanen — i Aarhus midtby.

Du får sved på panden og god kondition med en masse stilartstræning, spark og slag på puder, samt træningskampe. Det er en karatestil med kontakt, og vi passer godt på hinanden.

Kig forbi til en gratis prøvetræning, hvis du overvejer at begynde at dyrke en kampsport. Du møder bare op i dit almindelige sportstøj og hav gerne en flaske vand med, for du kommer til at svede. Kom et kvarter før — yderdøren til Folkestedet kan være låst, men du får sikkert øje på én af os i hvid karate-gi, som vil hjælpe dig ind og vise vej.

Du kan prøvetræne i en måned, og hvis du fortsætter er kontingentet så lavt som 150 kroner pr. måneden.

Om stilarten

Shinkyokushin Karate er en fuldkontakt kampsport bygget op om respekt, disciplin, etikette og ydmyghed. Vi underviser i selvforsvar og kamp, teknik og styrke. Gennem træningen opbygger vi vores fysiske form, selvtillid, kammeratskab og selvkontrol.

Stilarten kan dyrkes af alle uanset alder, køn med mere. Der kræves ingen forkundskaber, og den fysiske form har ingen betydning. Alle starter på vidt forskellige niveauer, men instruktørerne sørger for at optræne alle grundigt fra start af, og gennem gensidig hensyntagen udvikler den enkelte sig i sit eget tempo.

Aarhus Shinkyokushin Karate (ASK) er tilknyttet Dansk Karate Union (DKU), og som medlem af ASK kan deltage i DKU’s arrangementer.

Instruktører

Ashkan Tarlani, 2. kyu. Har trænet shinkyokushin i Svendborg og kortvarigt i København on-off siden 2003. Jeg er uddannet civilingeniør og arbejder som konstruktionsingeniør.

Søren Poulsen, 2. kyu. Har trænet forskellige fuldkontakt stilarter siden 1985, shinkyokushin siden 2018.

Thomas Hestbech, 1. kyu. Har trænet i Aabenraa Karateklub siden 2012, og hjulpet som instruktør siden 2017. I sommeren 2023 flyttede jeg til Aarhus for at læse til fysioterapeut.