Loading...
Forside2022-05-24T20:29:38+02:00

Hvad er Shinkyokushin Karate?

Shinkyokushin Karate er en fuldkontakt kampsport bygget op om respekt, disciplin, etikette og ydmyghed. Vi underviser i selvforsvar og kamp, teknik og styrke, og gennem træningen opbygger vi vores fysiske form, selvtillid, kammeratskab og selvkontrol.

Shinkyokushin Karate kan dyrkes af alle uanset alder, køn mv. Der kræves ingen forkundskaber og den fysiske form har ingen betydning. Alle starter på vidt forskellige niveauer, men instruktørerne sørger for at optræne alle grundigt fra start af, og gennem gensidig hensyntagen udvikler den enkelte sig i sit eget tempo.

Generalforsamling 2022

Ordinær Generalforsamling, Aarhus Shinkyokushin Karate.

27. juni 2022, kl 18-20. Rødlundvej 148A, 8462 Harlev J.

Dagsorden

 1. Mad og drikke
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Ønsker for fremtidig klubdrift
 11. Idéer til indtjeningDer er behov for at skabe noget overskud i kassen.
 12. Halvt års pause?For at ”regroupe” kunne det give mening at holde et halvt års pausering af klubbens virksomhed, sætte en dato for genovervejelse og evaluering på, om der er kræfter til at fortsætte. I det halve år kunne forskellige administrative ting måske klares, bl.a. fornyet kommunal godkendelse samt kommunal lokaleleje.
 13. Indkomne forslag: forslag sendes på klubbens mail aarhus.shinkyokushin@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen
 14. Eventuelt
Vi bestiller pizza på forhånd, skriv gerne smagsønsker i kommentarerne på facebook-opslaget 🍕
OBS kun betalende medlemmer har stemmeret. Husk at betale kontingent.
Vel mødt,
Osu!

Shihan Jan Bülow, 7. Dan sortbælte

Er Næstformand i Aarhus Shinkyokushin Karate. Shihan startede med at træne Kyokushin Karate tilbage i 1975 og har siden været en af de mest fremtrædende personer inden for Dansk Kyokushin Karate. Man kan ikke med få ord beskrive den arbejdsomhed og loyalitet til Kyokushin og nu Shinkyokushin karate, som Shihan har lagt for dagen. Shihan Bülow har deltaget i stævner henover 4 årtier. Han har været den drivende kraft ved mange arrangementer, lejre, samt generel fremme af fuld kontakt karate i Danmark. Ydermere er han en af grundene til, at der 3 gange har været afholdt EM i Danmark. Shihan Bülow har været formand i Roskilde Karate Klub siden 1980 og dansk landsrepræsentant for Shinkyokushin siden 1990.
Shihan har i mange år haft arbejdsopgaver i den europæiske organisation EKO, og i vores internationale organisation WKO.
Shihan Bülow er en inspiration for alle der træner Shinkyokushin samt Kyokushin karate i Danmark såvel som i udlandet.